Om lnk.dk

lnk.dk er en service til at forkorte lange links (lange URL'er) til korte links. Det er fx nyttigt, når du skal trykke et link på papir.

Du kan autogenere korte links (fx lnk.dk/cg0a) eller selv vælge, hvad dit korte link skal være (fx lnk.dk/coolhjemmeside). Korte links er altid med små bogstaver.

lnk.dk er gratis og fri for reklamer.

Når du opretter et link på lnk.dk, bliver din IP-adresse gemt. Din IP-adresse bliver gemt af hensyn til at minimere risikoen for, at siden bliver brugt til kriminelle formål. Derudover bliver det link, du vil have forkortet, sendt til Google Safe Browsing for at forhindre oprettelsen af links til uhæderlige formål.

Du har mulighed for at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, at få rettet fejl, og at anmode om sletning af dine oplysninger. Hvis du gerne vil have slettet din IP-adresse og et link, skal du oplyse din IP-adresse og hvilket link, der er tale om. Du kan klage til Datatilsynet, hvis du mener, at dine personoplysninger behandles i strid med reglerne i persondataforordningen.

Bag lnk.dk står jeg, Morten Helmstedt. Jeg har også lavet wallnot.dk med gratis nyheder fra danske medier og aviser uden paywall og nemsurvey - et nemt værktøj til at oprette spørgeskemaer til registrering af henvendelser og den overvågnings- og reklamefrie ønskeseddelservice wishlist.dk.

Min personlige hjemmeside er helmstedt.dk. Der kan du finde mine kontaktoplysninger, hvis du gerne vil i kontakt med mig.

Til forsiden af lnk.dk